top of page

Издаване на Фактури в Англия и Какви са Изискванията на HMRC© All Rights Reserved, please think twice before you copy the content of this blog post

Последователната система за фактуриране е неразделна част от воденето на вашата бизнес отчетност. Във Великобритания фактурирането е законово изискване, ако търгувате с друг бизнес. Всеки собственик на бизнес в Англия има определени отговорности определени от държавата и трябва да ги спазвате, за да сте лоялни пред вашите клиенти.


В дъното на този блог има и линк как изглежда примерна фактура.Защо вида на моите фактури и системата на фактуриране имат значение за моя бизнес в Англия?


Има три причини, поради които трябва да сте сигурни, че фактурирането Ви е възможно най-ефективно:


1) Репутация: Искате документите ви да изглеждат толкова професионални, колкото и вие

2) Получавайте плащанията си навреме, всеки път: Ясното оформление е от решаващо значение, за да сте сигурни, че клиентите ви разбират какво е написано на фактурата. От основно значение е да имате и детайлите на вашата банкова сметка в дъното на фактурата.

3) Лесното водене на отчетност: Правилното свързване на вашите фактури към вашите сметки поддържа цялата ви система лесна за използване, спестявайки ви ценно време. Така ще знаете кой клиент не ви е платил, колко са вземанията към края на месеца.

Може би никога не сте мислили за вашите фактури много по -дълбоко преди. Знаете какво има във фактура и след като сте отбелязали законовите изисквания, решихте, че това е „свършена работа“.


Но знаете ли, че това, как се представяте на клиентите си, е важно? Фактурите са един от многото начини да комуникирате с клиентите си. Те трябва да подхранват тези взаимоотношения, като бъдат лесно разбираеми и разпознаваеми като част от вашата марка. Ако получавате обаждания с молба за разяснения относно фактурите, знайте, че те имате нужда да помислите върху обновяване на вашата система за фактуриране. Всеки един клиент на нашата счетоводна компания в Англия Great Finance, получава безплатен достъп до система за фактуриране, където можете да си сложете лого, да направите така, че системата да изпраща напомняния на клиентите които не са ви платили и да следите всичко това през мобилния си телефон, това означава, че ще отделяте по-малко време на фактурирането защото всичко става автоматично. Ако имате нужда от счетоводител в Англия, ние от Great Finance UK ще се радваме да бъдем ваши счетоводни и финансови партньори.
Задължително ли трябва да издавате касова бележка (разписка) във Англия?

Важно е да разберете, че касовата бележка е различна от фактурата.

HMRC определят, че касовата бележка (разписката) е „потвърждение за плащане“.

И не, нямате законово задължение да давате разписки. Те са доказателство за покупка на вашите клиенти. Добра идея е да давате разписки, след като вашите клиент са ви платили, но това не е законово изискване. Нашият личен съвет е винаги питайте вашите клиенти дали се нуждаят от фактура, това показва загриженост и професионализам от ваша страна.Какво се изисква да имате във вашата фактура във Великобритания?

Трябва ясно да посочите думата „Фактура“ (Invoice) във всички фактури, обикновено в горната част на документа, така че да бъде ясно на всеки клиент.


За да се счита документ за фактура във Великобритания, той трябва да съдържа следната информация:


· Име, адрес и данни за връзка с вашата компания (включително телефонен номер и имейл адрес)

· Име и адрес на фирмата на клиента

· Уникален идентификационен номер

· Дата на доставка (когато стоките или услугите са предоставени)

· Дата на издаване на фактура

· Описание на стоки или услуги, включително количество (всяка на своя линия)

· Общо за всеки артикул или услуга

· Общо дължима сума

За компании, които не са регистрирани по ДДС (VAT), търгуващи стоки или услуги във Великобритания, тези данни винаги се изискват от HMRC. В зависимост от вашата ситуация може да се наложи да добавите и други неща към фактурите си.


Ако сте самонает в Англия вашите фактури трябва да съдържат вашето име. Ако имате компания в Англия, вашите фактури трябва да съдържат името на вашата компания по същи начин по който е написана в търговския регистър.


Този Блог пост е написан от Great Finance UK и не бива да бъде копиран и използвам като ваш собствен.


Има 3 вида ДДС (VAT) Фактури в Англия

Единственият начин вашият бизнес в Англия, по който може да начислява ДДС VAT върху продажбите си или да възстанови ДДС (VAT) от стоките и услугите, които купува вашия бизнес, е ако създадете подходящи фактури по ДДС (VAT) . Те са законово изискване за всички регистрирани по ДДС (VAT) фирми в Англия. И има три категории фактури по ДДС (VAT) : пълна фактура по ДДС (VAT) , модифицирана фактура по ДДС и опростена фактура по ДДС. Ето какво според нашата счетоводна компания в Англия Great Finance трябва да знаете за всяка една категория:


Какво трябва да съдържа пълната фактура с ДДС (VAT)?

Наистина е лесно да правите грешки във фактурите по ДДС (VAT). И тези грешки могат да ви струват. Трябва да сте сигурни, че знаете как да фактурирате ДДС. Извадете една от последните си фактури по ДДС и я използвайте като контролен списък, за да се уверите, че покривате всичките си законови изисквания.


Пълните ДДС фактури трябва да включват:

· Името и адресът на вашия бизнес

· Вашият регистрационен номер по ДДС (VAT)

· Уникален идентификационен номер

· Дата на фактуриране

· Дата на „час на доставка“: Понякога известен като „данъчен пункт“ (трябва да включите това само ако е различно от датата на фактурата)

· Име и адрес на вашия клиент

· Точно описание на стоките или услугите, които сте предоставили

· Цена на артикул, без ДДС

· Количеството на всеки артикул

· Процент на всяка отстъпка, която прилагате и за какъв артикул

· Обща сума без ДДС

· Прилагана ставка на ДДС: Бъдете много ясни относно 0% такси за нулеви или освободени стоки и услуги

· Обща сума на ДДС-то


Как изглеждат вашите ДДС (VAT)Фактури в Англия? Има ли нещо от списъка което липса при вас? Не се паникьосвайте, просто добавете всичко, от което се нуждаете отсега нататък. Или можете да оставите счетоводна компания Great Finance UK да направи всичко това електронно за вас. Просто изберете да работите с нашата счетоводна компания и ще получите всичко - фактури и приложението за издаване на фактури с ДДС напълно безплатно.


Трябва да съхранявате копия на всички издадени от Вас фактури по ДДС, дори ако те бъдат отменени или са изпратени по погрешка. Тези записи на всички ваши продажби по ДДС са от решаващо значение за получаването на напълно съвместима декларация по ДДС и по същество плащането на правилната сума на ДДС на HMRC. Нашата система за фактуриране запазва автоматично всички фактури които издавате.С какво се различава „Модифицираната ДДС (VAT) Фактура в Агнлия“?

Модифицирана фактура с ДДС (VAT) е за продажби на дребно над £ 250. Този тип фактура по ДДС (VAT) трябва да съдържа същата информация като пълната фактура по ДДС, с едно допълнително изчисление - общата дължима сума, включително ДДС.


Какво означава опростена фактура (Invoice) в Англия?

Опростена фактура може да бъде издадена, когато общите продажби са под 250 паунда и се нуждаят от по - малко подробности:

· Името на вашия бизнес, адрес и регистрационен номер по ДДС (VAT)

· Уникалният идентификационен номер на фактурата

· Час на доставка (дата)

· Кратко описание на доставените стоки и услуги

· Ставка на ДДС за артикул

· Обща дължима сума, с ДДСКакво е уникален идентификационен номер?

Това е номерът, който давате на всяка фактура с ДДС (VAT). Този номер трябва да бъде напълно уникален. Така че не можете да повторите номер на фактура по ДДС (VAT), дори в различни данъчни години. Правилата също така посочват, че те трябва да са последователни.Можете да добавите други букви и цифри към номера на фактурата по ДДС, в различни раздели на общия код. Например инициалите на вашия клиент, датата и номера на фактурата ви. Което би изглеждало така: PR-051020-123. Следващата ви фактура с ДДС (VAT) ще има номер 124, тъй като това е следващото в поредицата. Трябва също така да се уверите, че префиксите не са еднакви. Можете да включите каквато и да е полезна информация, но номерата на фактурите трябва ясно да следват тези правила.


Това се прави, за да се гарантира, че фактурите с ДДС са лесни за намиране по време на запитване или просто за замяна на изгубени документи. Не трябва да има объркване относно това на кого е издадена фактурата. Въпреки че HMRC последователно го нарича уникален идентификационен номер, повечето хора просто го наричат ​​уникален номер на фактура или номер на фактура.


Този Блог пост е написан от Great Finance UK и не бива да бъде копиран и използвам като ваш собствен.


Какъв е крайният срок за издаване на ДДС (VAT) фактури?

Ако сте в бизнес от доста време, знаете, че фактурите с ДДС (VAT) трябва да бъдат изпратени в рамките на 30 дни от „времето на доставка“ или датата на авансовото плащане. Никой бизнес не иска да забавя изпращането на фактури. Колкото по -дълго го оставяте, толкова по -дълго трябва да чакате плащането.


Времето на доставка е известно още като Данъчна Точка. Това означава „датата на извършване на транзакцията за целите на ДДС (VAT)“. Всяка транзакция трябва да има данъчна точка, тъй като това е едно от законовите изисквания на вашата фактура, тя посочва в кой период по ДДС принадлежи и в коя декларация по ДДС (VAT) трябва да бъде записана.


Датата на доставка на услугите е датата на завършване. Датата на доставка на стоките е когато са събрани, изпратени или „предоставени“.


Ако транзакцията не се нуждае от фактура, данъчната точка е датата на доставка. Данъчната точка е датата на фактуриране, ако е издадена фактура по ДДС. Или, ако фактурата по ДДС (VAT) не бъде изпратена до 15 дни след датата на доставка, тогава данъчната точка е датата на доставка. Ако сте получили авансово плащане, тогава данъчната точка е датата на получаване на плащането, ако няма фактура. Или най -рано между датите на плащане и фактура, ако фактурата също е дадена преди доставката.


Трябва ли фактурите в Англия да бъдат подписани?

Не, не е необходимо фактурите във Великобритания да бъдат подписани от вас или вашите клиенти. Трябва да изберете правилния тип фактура за вашия бизнес. След това просто включете цялата информация, която е приложима за този тип фактура, като описание на стоки и услуги, цена, начислена за артикул, обща сума на ДДС и регистрационен номер по ДДС (VAT).Какъв е крайният срок за плащане на фактури в Англия?

По закон трябва да ви бъде платено в рамките на 30 дни, след като клиентът ви получи фактурата за вашите стоки или услуги. Може би е по - добре вашият бизнес да определи свой собствен срок на плащане, на което имате пълно право. Можете да посочите седем дни, 14 дни, плащане при получаване, частично плащане предварително и останалото в края на работата или 30 дневен срок.

Трябва да включите тези условия на плащане в своите условия и да ги съгласувате официално с вашият клиент преди да започнете съвместната си работа.Най -добрият съвет от Счетоводна Компания Great Finance UK за получаване на заплащане.

Уверете се, че имате правилното име и имейл адреса на лицето, отговарящо за уреждането на фактури (Invoice). Особено в по - големите предприятия, вероятно това ще бъде в напълно различен отдел от основния ви контакт за проекта по който работите. Уверете се, че следите добре вашите изпратени фактури(Invoice) и плащания. Законът ви позволява да изпращате напомняне за плащане към вашите клиента според зададеният срок на вашата фактурата (Invoice)Направете плащането възможно най-лесно

Въпреки че не е в списъка на HMRC с „най-важните точки“, не забравяйте да включите как клиентите ви могат да ви плащат. Ако изберете да работите с Great Finance Счетоводител Англия, ние ще ви дадем възможност за пълна гама от видове плащане: Онлайн плащания с кредитни карти, грижи за много валути и бързи банкови депозити са само някои от функциите за плащане на които Great Finance ще ви предостави напълно безплатно, просто има смисъл да включите всичките си опции за плащане във фактурите си.


От Счетоводна Компания Great Finance UK, ние не сме само вашите счетоводители в Англия, ние можем да бъдем ваши финансови партньори и да помогнем на вашият бизнес да бъде още по успешен. Ако желаете, ние може да изготвим и план как да си подобрите системата на фактуриране и получаване на плащания.


Ако имате въпроси свързани със Счетоводството в Англия или търсите

Счетоводител, персонално за вас или вашата компания, може да се свържете с нас от Great Finance UK - Accounting Services, ние сме винаги щастливи да ви помогнем и отговорим на вашите Счетоводни въпроси.

За контакти:


  • +44 7551 722375

  • info@greatfinance.co.uk

  • www.greatfinance.co.uk


Благодарим ви, че останахте с нас до край надяваме се, че този блог ви е бил полезен, моля не забравяйте да прочетете и останалите ни блогове.


Be Great

Great Finance UK - Accounting Services


© All Rights Reserved, please think twice before you copy the content of this blog post

Този Блог пост е написан от Great Finance UK и не бива да бъде копиран и използвам като ваш собствен.
576 views0 comments

Comments


bottom of page